Chọn phát biểu sai? Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất hao phí:  

A.

tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện.

B.

tỉ lệ với bình phương công suất truyền đi.

C.

tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp giữa hai đầu dây ở trạm phát.

D.

tỉ lệ với thời gian truyền điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Công suất hao phí không phụ thuộc thời gian.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.