Chọn phát biểu sai với thí nghiệm giao thoa Iâng:

A.

Thường chọn D >> a để khoảng vân lớn, dễ quan sát giao thoa.

B.

Khi đặt thí nghiệm trong các môi trường trong suốt có chiết suất càng lớn thì khoảng vân càng bé.

C.

Có thể thay đổi khoảng vân giao thoa bằng cách thay đổi khoảng cách từ khe S đến hai khe S1, S2.

D.

Với ánh sáng trắng, để có sự chồng chập các ánh sáng đơn sắc (trừ vân sáng trung tâm) thì khoảng cách từ đó đến vân sáng trung tâm tối thiểu phải bằng 2 lần khoảng vân của ánh sáng tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có thể thay đổi khoảng vân giao thoa bằng cách thay đổi khoảng cách từ khe S đến hai khe S1, S2.

Câu này sai vì khi thay đổi khoảng cách từ khe S đến hai khe S1, S2 thì khoảng vân giao thoa không thay đổi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...