Chọn ý sai. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ), đại lượng:

A.

ω gọi là tần số góc của dao động.

B.

Α gọi là biên độ dao động.

C.

φ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu.

D.

Α không phụ thuộc vào kích thích ban đầu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A không phụ thuộc vào kích thích ban đầu. 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.