Chọn ý sai. Bức xạ điện từ có tần số càng lớn sẽ  :

A.

Làm ion hóa không khí càng mạnh.

B.

 Có tính đâm xuyên càng mạnh.

C.

Càng có tác dụng nhiệt mạnh.

D.

 Càng dễ gây ra hiện tượng quang điện ngoài.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Bức xạ điện từ có tần số càng lớn sẽ làm ion hóa không khí càng mạnh, có tính đâm xuyên càng mạnh, càng dễ gây ra hiện tượng quang điện ngoài.  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...