Chọn phát biểu sai. Dao động cưỡng bức có:         

A.

tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

B.

biên độ phụ thuộc vào độ chênh lệch tần số ngoại lực và tần số riêng

C.

tần số bằng tần số riêng của hệ.

D.

Biên độ phụ thuộc vào biên độ ngoại lực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dựa vào đặc điểm của dao động cưỡng bức.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.