Choose a word that has different stress pattern:

  parade                global                  beauty                 title

A.

 parade                

B.

global               

C.

beauty             

D.

title

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 parade

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.