Choose a word that has different stress pattern:

adventure                  register                   equipment                    protection

A.

adventure                 

B.

 register                   

C.

equipment                   

D.

 protection

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

register

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.