Choose a word that has different stress pattern:

almost                   label                   include                weather

A.

almost                  

B.

 label                   

C.

include                

D.

weather

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

include

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.