Choose a word that has different stress pattern:

altogether            amphibian            historical            psychology

A.

altogether            

B.

amphibian            

C.

historical            

D.

psychology

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

altogether

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.