Choose a word that has different stress pattern:

altogether            amphibian            historical            psychology

A.

altogether            

B.

amphibian            

C.

historical            

D.

psychology

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

altogether

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...