Choose a word that has different stress pattern:

ashamed                 image                  party                 notice

A.

ashamed                

B.

 image                  

C.

party                

D.

 notice

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ashamed 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.