Choose a word that has different stress pattern:

authority           calculation             exceptional              photographer

A.

authority           

B.

calculation             

C.

exceptional              

D.

photographer

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

calculation

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.