Choose a word that has different stress pattern:

campground             discard              athlete             capture

A.

campground             

B.

discard              

C.

athlete             

D.

capture

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

discard

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...