Choose a word that has different stress pattern:

captain            explain            favor            tourist

A.

captain            

B.

explain            

C.

favor            

D.

tourist

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

explain  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.