Choose a word that has different stress pattern:

celebration                international                   exhibition                    professional

A.

celebration                

B.

international                   

C.

exhibition                   

D.

 professional

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 professional

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.