Choose a word that has different stress pattern:

competitive              entertainment                   disqualify           especially                                                    

 

A.

competitive                   

B.

 entertainment                    

C.

  disqualify           

D.

especially       

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 entertainment   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.