Choose a word that has different stress pattern:

comprise                 sandy                 circle                northern

A.

comprise                 

B.

sandy                 

C.

circle                

D.

northern

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

comprise                

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...