Choose a word that has different stress pattern:

considerable              information               librarian                technician

A.

considerable 

B.

information 

C.

librarian 

D.

technician

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

information 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.