Choose a word that has different stress pattern:

constancy                   decorate                     government                  encourage

A.

constancy                   

B.

decorate                     

C.

government                  

D.

encourage

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

encourage

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.