Choose a word that has different stress pattern:

decisive                  maximum                  experience                 appointment

A.

decisive   

B.

maximum  

C.

experience  

D.

appointment

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

maximum 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.