Choose a word that has different stress pattern:

 develop               discover                  different                 promotion

A.

 develop               

B.

discover                 

C.

 different                

D.

 promotion

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

different  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.