Choose a word that has different stress pattern:

disappointed                 population               distribution              minority

A.

disappointed                

B.

 population               

C.

distribution              

D.

minority

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

minority

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.