Choose a word that has different stress pattern:

discourage                     pesticide                     insurance                       equipment

A.

discourage                     

B.

pesticide                     

C.

insurance                       

D.

equipment

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

pesticide

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...