Choose a word that has different stress pattern:

embrace              affect                 brighten                protect

A.

embrace              

B.

affect                 

C.

brighten                

D.

protect

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

brighten

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...