Choose a word that has different stress pattern:

embrace              celebrate                affect              expand

A.

embrace              

B.

celebrate                

C.

affect              

D.

expand

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

celebrate

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...