Choose a word that has different stress pattern:

encouragement              resolution                preparation                entertainment

A.

encouragement              

B.

resolution                

C.

preparation                

D.

entertainment

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

encouragement  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.