Choose a word that has different stress pattern:

encouragement              resolution                preparation                entertainment

A.

encouragement              

B.

resolution                

C.

preparation                

D.

entertainment

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

encouragement  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...