Choose a word that has different stress pattern:

establish                          endanger                       protection                         volunteer

A.

establish                          

B.

endanger                       

C.

protection                         

D.

volunteer 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

volunteer 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.