Choose a word that has different stress pattern:

expand            decrease              notify              appoint

A.

expand            

B.

decrease              

C.

notify              

D.

appoint

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

notify

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.