Choose a word that has different stress pattern:

figure                  limit                    frozen                    increase

A.

figure                  

B.

limit                    

C.

frozen                    

D.

increase

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

increase

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.