Choose a word that has different stress pattern:

goodbye              hostess                martyr             survey

A.

goodbye             

B.

 hostess               

C.

 martyr             

D.

survey

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

goodbye 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.