Choose a word that has different stress pattern:

harvest                circumstances                    produce                      ceremony

A.

harvest  

B.

circumstances   

C.

produce  

D.

ceremony

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

produce  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.