Choose a word that has different stress pattern:

household             provide              admit               engrave

A.

household             

B.

provide              

C.

admit               

D.

engrave

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

household

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...