Choose a word that has different stress pattern:

imprison                      dangerous                           consequence                         natural

A.

imprison                      

B.

dangerous                           

C.

consequence                         

D.

natural

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

imprison

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.