Choose a word that has different stress pattern:

inadequate            embarrassment                dispirited             entertainment

A.

inadequate            

B.

embarrassment                

C.

dispirited             

D.

entertainment

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

entertainment

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.