Choose a word that has different stress pattern:

informality                            communication                      environmental                      dissatisfaction

A.

informality                            

B.

communication                      

C.

environmental                      

D.

dissatisfaction

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

informality

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...