Choose a word that has different stress pattern:

international                         agricultural                       sociology                        examination

A.

international                        

B.

agricultural                       

C.

sociology                        

D.

examination

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

examination

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.