Choose a word that has different stress pattern:

islander              illegal                 subsequent                     government

A.

islander              

B.

illegal                 

C.

subsequent                    

D.

 government

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

illegal      

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.