Choose a word that has different stress pattern:

Jupiter                    influence                    factory                       efficient

A.

Jupiter                    

B.

influence                    

C.

factory                      

D.

efficient

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

efficient

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.