Choose a word that has different stress pattern:

listen                       enjoy                         replace                       relate

A.

listen                       

B.

enjoy                         

C.

replace                       

D.

relate

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

listen

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.