Choose a word that has different stress pattern:

magazine                  engineer                  government                  entertain

A.

magazine                  

B.

engineer                  

C.

government                  

D.

entertain

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

government    

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.