Choose a word that has different stress pattern:

 major              event                  decline               rename

A.

major             

B.

 event                  

C.

decline              

D.

 rename

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

major

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...