Choose a word that has different stress pattern:

opinion          animal            detention              depression

A.

opinion

 

B.

animal

 

C.

detention             

D.

depression

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

animal

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...