Choose a word that has different stress pattern:

overwhelming                                participant                                facility                                 development

A.

overwhelming                                

B.

participant                                

C.

facility                                 

D.

development

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

overwhelming

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.