Choose a word that has different stress pattern:

physical               achievement                government                 national

A.

physical               

B.

achievement                

C.

government                 

D.

national

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

achievement          

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.