Choose a word that has different stress pattern:

prediction            judgment            intelligent            compulsion

A.

prediction            

B.

judgment            

C.

intelligent            

D.

compulsion

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

judgment

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...