Choose a word that has different stress pattern:

pressure                    special                        weekend                      breakfast

A.

pressure                    

B.

special                        

C.

weekend                      

D.

breakfast

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

weekend

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.