Choose a word that has different stress pattern:

pressure               Congress             venture                breakthrough

A.

pressure               

B.

Congress             

C.

venture                

D.

breakthrough

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

breakthrough

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.