Choose a word that has different stress pattern:

qualify                 surgery                abandon                     animal

A.

qualify                

B.

 surgery                

C.

abandon                     

D.

animal

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

abandon    

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...