Choose a word that has different stress pattern:

release              reserve             demand             nuclear

A.

release              

B.

reserve             

C.

demand             

D.

nuclear

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

nuclear

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.